sábado, 19 de mayo de 2012

Pràctica continguts


Explicació:

Tots sabem que els xiquets aprenen molt durant l’etapa infantil i primària i aprenen coses que mai oblidaran com és el fet de saber escriure i llegir.

Per aquest motiu, trobem important que durant infantil, aprenguin més continguts procedimentals i actitudinals per a saber estar en una classe amb més xiquets i per saber comportar-se i respectar als altres.

En primària, hem d'incloure els continguts conceptuals necessaris, però cal també donar-li importància als contiguts actitudinals, sobre tot en tercer cicle de primària ja que en aquest període els xiquets comencen a formar grups d'amics.

Respecte a l' ESO, trobem important aprendre continguts conceptuals i també actitudinals perquè els xiquet es troben en un època plena de canvis i molt difícil per a ells.

Ja en Batxillerat, observem el canvi que comporta l'aprenentatge de mols continguts conceptuals perquè els xiquets es preparen per a passar la PAU. I, també destaquen els continguts procedimentals, en els quals podem incloure l'aprenentatge d’estratègies per estudiar com poden ser els mapes conceptuals, resums,...

Per últim, en la Universitat, la balança entre continguts conceptuals i procedimentals està equilibrada, però destaca un poc més la part procedimental perquè és molt important aprendre estratègies, experiències, pràctiques,... Per a poder exercir el dia de demà la teus professió.No hay comentarios:

Publicar un comentario